46839 - Η αποβαλκανοποίηση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η βαλκανοποίηση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, είναι το ίχνος της προσπάθειας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να κατακτήσει την Ευρώπη, ενεργοποιεί μια μορφή ιστορικής αντίστασης ...