47041 - Ελλάδα και Συνθήκη Παρισίων

Ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που διαθέτει η Ελλάδα είναι η Συνθήκη Ειρήνης Παρισίων του 1947,  διότι είναι αυτή που εξασφαλίζει μία διεθνή αναγνώριση de jure της ελληνικότητας των νησιών που αποτελούν τα Δωδεκάνησα ...