77793 - Όταν εξετάζουμε

Ν. Λυγερός

Όταν εξετάζουμε
συνολικά
τη διεξαγωγή
των δημοψηφισμάτων
και ποια
από αυτά
αξιοποίησαν
συλλαλητήρια
καταλαβαίνουμε
ότι ακολουθούν
νοητικά σχήματα
πολύ ισχυρά.