77769 - Τα πλαστά δημοψηφίσματα

Ν. Λυγερός

Τα πλαστά δημοψηφίσματα
τα ξέρουμε
πολύ καλά
και δεν έχουμε
καμία ανάγκη
να τα βλέπουμε
σε άλλα κατεχόμενα
για να καταλάβουμε
πόσο
αντιδημοκρατικά
είναι.