77765 - Η πρωτοβουλία

Ν. Λυγερός

Η πρωτοβουλία
ενός δημοψηφίσματος
πρέπει να αναγνωριστεί
όταν αυτό είναι
ιστορικής σημασίας
γιατί πρέπει
να τιμούμε
τη μνήμη
του ανθρώπου
που το επινόησε.