77735 - Με το τραγούδι

Ν. Λυγερός

Με το τραγούδι
δεν κατάλαβες
τη βαθύτητα
του λόγου
και χρειάστηκες
την εικόνα
για να δεις επιτέλους
την ουσία του
ενώ ήταν από την αρχή
τόσο ανθρώπινος.