77714 - Η συμβολή σου

Ν. Λυγερός

Η συμβολή σου
στην ιστορία
της Ανθρωπότητας
αρχίζει πρώτα
με τη μελέτη
του παρελθόντος
μέσω Διδασκαλίας
για να κάνεις
μετά την υπέρβαση
με τη συμμετοχή σου.