77710 - Η συνάντηση

Ν. Λυγερός

Η συνάντηση
με το παρελθόν
δεν γίνεται
για λόγους επίδειξης
αλλά για να ζήσει
η αναγκαία συνέχεια
πριν χαθεί
η πληροφορία
και οι γνώσεις
για το μέλλον.