77709 - Με τη Διδασκαλία

Ν. Λυγερός

Με τη Διδασκαλία
έχεις επιτέλους
πρόσβαση
στην αλήθεια
ακόμα και στο επίπεδο
της γεωπολιτικής
ή της θρησκείας
γιατί οι βαθιές
οι γνώσεις
ανοίγουν
πόρτες.