77685 - Όταν λες

Ν. Λυγερός

Όταν λες
ότι παρακολουθείς
τη Διδασκαλία
ενώ συνεχίζεις
να κάνεις
τα ίδια λάθη
λόγω κοινωνίας
να ξέρεις
ότι δεν είσαι
αυτό που λες
αλλά συνεργός
της βαρβαρότητας.