77612 - Δεν πρόσεξες

Ν. Λυγερός

Δεν πρόσεξες
όλες τις λεπτομέρειες
και δεν κατάλαβες
ότι το βιβλίο
ήταν οπλισμένο
αφού κάθε γωνία του
είχε μεταλλική
προστασία
για να είναι
ανθεκτικό
σε κάθε
επίθεση.