77603 - Αν δεν εξετάσεις τη βαθιά ιστορία

Ν. Λυγερός

Αν δεν εξετάσεις τη βαθιά ιστορία
δεν πρόκειται να καταλάβεις
ότι οι Σταυροφορίες
είναι απλώς η απάντηση
στο ερώτημα που έθεσε
ο επεκτατισμός του ισλαμισμού
ήδη από τον έβδομο αιώνα
που θα συνεχιστεί έως την κατοχή
όλης της Μεσογείου,
όλων των νησιών της
και των νοτίων ακτών
της Ευρώπης.