77598 - Η ανάλυση των σταυροφοριών

Ν. Λυγερός

Η ανάλυση των σταυροφοριών
πρέπει να είναι στρατηγική
και να εξετάζει συνολικά
τις εννέα αλλά βέβαια
και τη διπλή τους επέκταση χρονικά
για να φανεί το εύρος
της απελευθέρωσης της πίστης
και τις ανάγκες που υπήρχαν τότε
για τη σκλαβωμένη Ευρώπη
αλλά και για τους Άγιους Τόπους.