77593 - Η απελευθέρωση

Ν. Λυγερός

Η απελευθέρωση
των κατεχομένων
της Ουκρανίας
αποδεικνύει
ότι ούτε τα ψεύτικα
δημοψηφίσματα
ούτε η προσάρτηση
δεν άλλαξαν
απολύτως τίποτα
στην κατάσταση
που επικρατεί.