77587 - Τα καλούπια

Ν. Λυγερός

Τα καλούπια
πολλαπλασιάζονται
για να παράγουν
τη συνέχεια
του έργου
που δημιουργεί
διακλαδώσεις
για να ζήσει
όχι μόνο η χάρη
αλλά κι η χαρά.