77577 - Η πράξη

Ν. Λυγερός

Η πράξη
της αποστολής
είναι δώρο
του μέλλοντος
στο παρελθόν
για να παράγει
το παρόν
και να συμβάλλει
στην εξέλιξη
της ιστορίας
της Ανθρωπότητας.