77467 - Μην αναλύεις

Ν. Λυγερός

Μην αναλύεις
τα δεδομένα
της Κίνας
μόνο εσωτερικά
διότι όλο
και περισσότερο
η πολιτική της
έχει ως στόχο
την αυτοκρατορία
του κέντρου
του κόσμου.