77381 - Λόγω έντασης

Ν. Λυγερός

Λόγω έντασης
φάνηκε
η δυναμική
του έργου
της απελευθέρωσης
για την ανάγκη
της χαράς
και της μεταχαράς
όταν είναι
συντονισμένες
μέσω δεσμού.