48068 - Ο Φιλέλληνας

Ν. Λυγερός

Ο Φιλέλληνας
δεν είναι μόνο
αυτός
που αγαπά
το παρελθόν μας
αλλά είναι
και αυτός
που θέλει
να συμβάλλει
στην εξέλιξη
του μέλλοντος
του Ελληνισμού
πάντα
με τη δική του
επιλογή
χωρίς
να επιβάλλει
απολύτως
τίποτα
αφού
ακολουθεί
το πνεύμα.