48039 - Ήρθε στο Waiblingen

Ν. Λυγερός

Ήρθε στο Waiblingen
ο μαθητής
από το Düsseldorf
για να είναι
κοντά
κι όχι μόνο
μαζί
με τον Δάσκαλο
την ώρα
των διαλέξεων
και των σεμιναρίων
κι έτσι
ένιωσε
ότι η αγάπη του
δεν ήταν πια
μόνη
κι ότι υπήρχαν
και άλλοι
μαθητές
που ήθελαν
να βοηθήσουν
τη βοήθεια.