48010 - Μελετώντας τα αρχεία

Ν. Λυγερός

Μελετώντας τα αρχεία
μαζεύουμε
πληροφορίες
του παρελθόντος
και τις οργανώνουμε
για να πλάσουμε
νέες γνώσεις
μέσω συνθέσεων
που παράγουν
νέα δεδομένα
για το μέλλον
της ιστορίας
έτσι
λειτουργεί
η βαθύτητα
για να βοηθήσει
στη συνέχεια
την ανάπτυξη
της αναβαθμισμένης
ιστορίας
που είναι
ικανή
να δει
το μετά.