48002 - Η Τουρκία ήταν

Ν. Λυγερός

Η Τουρκία ήταν
ενάντια
στην ΑΟΖ
πριν ακόμα
γεννηθεί
στο Δίκαιο
της θάλασσας
γιατί
ήξερε
ότι η εφαρμογή της
πάνω
στα νησιά
της Ελλάδας
θα της προκαλούσε
προβλήματα
και φθορές
στο επεκτατικό της
σύστημα
και αυτό
αποδείχθηκε
στη συνέχεια.