47986 - Η μαχητικότητα του λαού

Ν. Λυγερός

Η μαχητικότητα του λαού
φαίνεται
άμεσα
στις ανοιχτές
εκδηλώσεις
όπου ο καθένας
εκφράζεται
ελεύθερα
για να βοηθήσει
με τον δικό του
τρόπο
την πατρίδα
γιατί
εκεί
έχεις
να διαχειριστείς
μια ορχήστρα
που πρέπει
να συντονίσεις
για να υπάρξει
συμφωνία.