47981 - Η νέα αποστολή στη Λάρισα

Ν. Λυγερός

Η νέα αποστολή στη Λάρισα
έχει στόχο
την διευκρίνιση
των κυριαρχικών
δικαιωμάτων
πέρα
από κάθε
προπαγάνδα
που αποφεύγει
την αλήθεια
για να χειραγωγήσει
ανθρώπους
που δεν είναι
ειδικοί του τομέα
αλλά
δεν μπορεί
ν’ αντισταθεί
στις γνώσεις
που είναι
αντικειμενικές
και γι ’αυτό
πρέπει
ν’ ακουστούν.