47942 - Η αναβάθμιση της Χάρτας του 1948

Ν. Λυγερός

Η αναβάθμιση της Χάρτας του 1948
είναι αναγκαία
και αυτή
η διαδικασία
για να επιτευχθεί
πρέπει
να αξιοποιήσουμε
τα εργαλεία
του τύπου
L++
για να γράψουμε
τη νέα εκδοχή
Χάρτα 2.0.
Μόνο έτσι
θα συνεχίσουμε
το έργο
του Lemkin
και θα προστατέψουμε
άλλους
άγνωστους
ακόμα
αθώους.