47933 - Η ανθεκτικότητα

Ν. Λυγερός

Η ανθεκτικότητα
είναι πιο σημαντική
από τις απλές
αντοχές
διότι είναι
πιο οργανωμένη
κι έχει
μέσα της στοιχεία
πολιορκητικής.
Έτσι
όταν ένας λαός
αποκτά
ανθεκτικότητα
δεν μπορεί
να πέσει
τόσο απλά
θύμα
γενοκτονίας
διότι
η ιδιότητά του
παράγει φθορά
στο σύστημα
των γενοκτόνων.