47929 - Η μεγιστοποίηση

Ν. Λυγερός

Η μεγιστοποίηση
των μικρών
φαινομένων
όταν γίνεται
με τεχνητό
τρόπο
στο πλαίσιο
της προπαγάνδας
δεν αλλάζει
την πραγματικότητα
των μεγάλων
γεγονότων
που διαμορφώνουν
την ιστορία
γι’ αυτό
αν ξέρεις
βαθιά
ιστορία
δεν επηρεάζεσαι
από αυτές
τις παράξενες
κινήσεις.