47889 - Τα τετράδια

Ν. Λυγερός

Τα τετράδια
των μικρών
μαθητριών
γέμισαν
σημειώσεις
του μαθήματος
έτσι
απέδειξαν
πόσες
προσπάθειες
έκαναν
για ν΄ ακολουθήσουν
τον ρυθμό
έτσι ώστε
να γίνει
εφικτή
η υπέρβαση.