47865 - Με την Τρίπολη

Ν. Λυγερός

Με την Τρίπολη
είναι  αδύνατον
να ξεχάσεις
το έργο
του Κολοκοτρώνη
γιατί
όλη η περιοχή
εκπέμπει
το φως
που της έκανε
δώρο
με τον αγώνα
που έδωσε
για την ελευθερία
του Έθνους.