47844 - Για πρώτη φορά

Ν. Λυγερός

Για πρώτη φορά
οι μικροί μαθητές
άξιζαν
να πάρουν
βεβαιώσεις
αφού σημείωναν
κάθε λεπτομέρεια
του λόγου
του Δασκάλου
για να εξελιχθούν
χωρίς
να υπάρχει
διακοπή
στη Διδασκαλία
του έργου
της Ανθρωπότητας
για το μέλλον.