47838 - Το πρώτο πράγμα

Ν. Λυγερός

Το πρώτο πράγμα
που μας έμαθε
ο Κολοκοτρώνης
είναι
ότι δεν πρέπει
να απελευθερώνεις
μονάχα
την περιοχή σου
αν θέλεις
να λες
ότι είσαι
της επανάστασης
και ειδικά
της εθνικής.
Αυτό ήταν
απαίτηση
γι’ αυτόν.