47810 - Πώς φτιάχνεις καινοτόμα ιστορία

Ν. Λυγερός

Πώς φτιάχνεις καινοτόμα ιστορία
αυτό είναι
το ερώτημα
που θέτει
η αναβαθμισμένη
ιστορία
μέσω
της βαθιάς.
Δηλαδή
με άλλα
λόγια
πώς δημιουργείς
ένα μέλλον
που αλλάζει
ακόμα
και το παρελθόν
για να γίνει
κοινή πηγή.