47801 - Ο θόρυβος

Ν. Λυγερός

Ο θόρυβος
γεμίζει
την απουσία
της ουσίας
γι’ αυτό
είναι
τόσο
δυνατός
μετά
τη σιωπή
επειδή
αυτή
τη φοβάται
αφού
αποδεικνύει
το κενό.