47756 - Χαρακτηρίζεται

Ν. Λυγερός

Χαρακτηρίζεται
ως βάρβαρη
θρησκεία
ο κομμουνισμός
σαν τον φασισμό
αφού αρκεί
να ακολουθείς
χωρίς ποτέ
να παρακολουθείς
αφού
ο πυρήνας του
είναι το κενό
της Ανθρωπότητας
για να υπάρχει
αποκλειστικά
και μόνο
το κόμμα.