47748 - Όταν έχεις στη μνήμη σου

Ν. Λυγερός

Όταν έχεις στη μνήμη σου
τόσα γεγονότα
ακόμα
και η γεωγραφία
γίνεται
ιστορία
μέσω
χρονογραφίας
έτσι
ενώ βλέπεις
τη θέα
που θαυμάζουν
όλοι
διαβάζεις
το χρονικό
του κώδικα.