47733 - Ο κρύος ήλιος

Ν. Λυγερός

Ο κρύος ήλιος
του Μονάχου
δεν μας ζέστανε
αλλά φώτισε
τη μνήμη μας
με το πνεύμα
της ένατης
του Beethoven
και χαρήκαμε
ακόμα
περισσότερο
την εμβέλεια
του έργου του
που άλλαξε
τόσα κομμάτια
της ιστορίας
της Ανθρωπότητας.