47725 - Οι πορείες

Ν. Λυγερός

Οι πορείες
των αεροσκαφών
στον ουρανό
έδειχναν ήδη
την πολυπλοκότητα
του εναερίου χώρου
και αυτό
αποτελούσε
αποδεικτικό στοιχείο
για την ανθεκτικότητα
του συνεργατικού
πλαισίου
σε δύσκολες
αποστολές
όπου ο καθένας
έπρεπε να ξέρει
την πορεία
των άλλων.