47666 - Η πολυκυκλική συνέχεια

Ν. Λυγερός

Η πολυκυκλική συνέχεια
δεν είναι
ποτέ
επανάληψη
αλλά
επανάσταση
που παράγει
καινοτομία
γιατί ξέρει
να αποφεύγει
τις ριζοσπαστικές
κινήσεις
που καταδικάζουν
την εξέλιξη
και την πάνε
πίσω
μέχρι
να κλείσει
η παρένθεση
χάρη
στην ιστορία.