47656 - Ο αραβικός σύνδεσμος

Ν. Λυγερός

Ο αραβικός σύνδεσμος
απέρριψε
την παρέμβαση
ξένων δυνάμεων
στη Λιβύη.
Κι αυτή
η απόφαση
που ήρθε
μετά
από την πρωτοβουλία
της Αιγύπτου
πράγμα
που σημαίνει
ξεκάθαρα
ότι απευθύνεται
στη Τουρκία
που προσπαθεί
μάταια
ν’ αλλάξει
τις ισορροπίες
σε αυτή
τη χώρα.