47625 - Το Σουέζ

Ν. Λυγερός

Το Σουέζ
ήταν σημαντικό
για τους Άγγλους
και γι’ αυτό
δέχτηκαν
την Κύπρο
αλλά
το να βοηθήσει
η Ελλάδα
τόσο
στην Καλλίπολη
όσο βέβαια
και στον Πρώτο
Παγκόσμιο
Πόλεμο
ήταν
ακόμα
πιο σημαντικό
γι’ αυτό έκαναν
την προσφορά
στην Ελλάδα
για την προσάρτηση
της Κύπρου
στην Ελλάδα.
Μην το ξεχνάς
για το μέλλον.