47590 - Μία κομμουνιστική γλώσσα

Ν. Λυγερός

Μία κομμουνιστική γλώσσα
κατασκευάστηκε το 1945
για να διαφέρει
από τη διάλεκτο
των Σκοπίων
γατί ήταν
πολύ κοντινή
της σερβικής,
για να μην είναι
διάλεκτος
της βουλγαρικής,
για να είναι
πιο κοντά
στη διάλεκτο
του Μοναστηρίου
έτσι
ώστε
να μην φαίνεται
πλαστή
σε όλους
όσους
δεν ήξεραν
τις διπλανές.