47589 - Η καινοτομία του Tito

Ν. Λυγερός

Η καινοτομία του Tito
όταν δημιούργησε
τη σοσιαλιστική
Γιουγκοσλαβία
μέσω του κόμματος
ήταν να δημιουργήσει
μια εθνότητα
στην περιοχή
των Σκοπίων
που διεκδικούσαν
η Βουλγαρία
και η Σερβία.
Αυτό έχει
ενδιαφέρον
αφού έγινε
από μια ιδεολογία
που δεν πίστευε
στο Έθνος.