47580 - Η κρυφή αρμονία

Ν. Λυγερός

Η κρυφή αρμονία
είναι αυτή
που επιτρέπει
τις υπερβάσεις
που παράγουν
χαρά
και μεταχαρά
όταν οι δύο
δεν γίνονται
απλώς
ένα
αλλά
κράμα
που έχει
τις ιδιότητες
των δύο
χωρίς
να ξεχάσει
τίποτα
από το παρελθόν
για να παράγει
ένα μοναδικό
μέλλον
και να γίνει
κομμάτι
Ανθρωπότητας.