47546 - Αφού έπρεπε λες

Ν. Λυγερός

Αφού έπρεπε λες
να δώσει
κάθε οικογένεια
ένα παιδί
στα πέντε
στο σύστημα
της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας
λόγω παιδομαζώματος
και δεν υπήρχε
πραγματική
αντίσταση
σε αυτήν
την πράξη
βαρβαρότητας
πώς θέλεις
να μην είχε
διάρκεια
η τουρκοκρατία
αφού μόνοι μας
τροφοδοτούσαμε
της ύπαρξή της
με τους Γενίτσαρους.