47545 - Είναι καλό να σκεφτείς

Ν. Λυγερός

Είναι καλό να σκεφτείς
πόσες πράξεις
ακριβώς
θεωρείς
ότι εμπεριέχουν
τόλμη
για να μη γίνει
λάθος
με αυτές
που εμπεριέχουν
δειλία
ειδικά
όταν έπρεπε
ν’ αντιμετωπίσουμε
την βαρβαρότητα
της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας
που λειτουργούσε
με την ισχύ
της κρεμάλας
και βέβαια
του ακρωτηριασμού.