Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και στην έρευνα. Le rôle des nouvelles technologies dans l’éducation et la recherche au XXIème siècle.

Ν. Λυγερός

“Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και στην έρευνα. Le rôle des nouvelles technologies dans l’éducation et la recherche au XXIème siècle.”
CYTA Conference, Nicosie, Chypre 21 mars 2002.