Πολυπλοκότητα, θεωρία παιγνίων και στρατηγική. Complexité, théorie des jeux et stratégie.

Ν. Λυγερός

“Πολυπλοκότητα, θεωρία παιγνίων και στρατηγική. Complexité, théorie des jeux et stratégie.”
Χαλκίδα, Ελλάδα 14-24/07/2003.