Στοιχειακά προβλήματα και προβλήματα μεθόδων. Problèmes élémentaires et problèmes de méthodes.

Ν. Λυγερός

“Στοιχειακά προβλήματα και προβλήματα μεθόδων. Problèmes élémentaires et problèmes de méthodes.”
Μαθηματική Εταιρεία, Άργος 30/06/2003.