Δυναμικά μοντέλα και στρατηγικό management. Modèles dynamiques et management stratégique.

Ν. Λυγερός

“Δυναμικά μοντέλα και στρατηγικό management. Modèles dynamiques et management stratégique.”
Ημερίδα: Νέες μορφές επιχειρηματικότητας: από την εκπαίδευση στην παραγωγή. Μεσολόγγι, Ελλάδα, 02/04/2003.