Ανοιχτά μαθηματικά προβλήματα και γνωστικές ερμηνείες. Problèmes mathématiques ouverts et inteprétations cognitives

Ν. Λυγερός

“Ανοιχτά μαθηματικά προβλήματα και γνωστικές ερμηνείες. Problèmes mathématiques ouverts et inteprétations cognitives”
2ο Λύκειο Αιγίου. Αίγιο, Ελλάδα, 01/04/2003.